Halaman

Minggu, 25 September 2011

KALIMAH-KALIMAH BACAAN HIZB SAIFI-2
Terjemahan nya
Dan segala yang lain dari itu, kebijaksanaan bahasa-bahasa dan sesatlah di sana pentadbiran (pengaturan) dalam tindak-tanduk sifat-sifat, Barang siapa yang berfikir pada ciptaan Mu yang indah dan pujian Mu yang tinggi dan mendalami pada perkara itu nescaya kembalilah pancaindera Nya kepadanya dengan keadaan hampa, kecewa dan akalnya terpesona dan daya fikirnya bingung dan tertawan.
  Ya Allah untuk Mu segala pujian, pujian-pujian yang banyak, sentiasa berterusan  dan  berturutan dan berlipat ganda, luas dan selaras , kekal dan terus berganda dan tidak akan luput selain dari yang hilang  dalam malakut dan tidak terhapus dalam tanda-tanda , tidak mengurang pada pengenalan. Maka untuk Mu sahajalah segala pujian di atas kemuliaan Mu yang tidak terhitung dan nikmat-nikmat Mu yang tidak dapat dikira baik di malam hari apabila ia mengundur dan di pagi hari …..

apabila ia terbit, dan didaratan mahupun di lautan, baik di pagi hari dan di petang hari, baik di malam hari ataupun di pagi hari, baik di tengahari ataupun di dinihari. Dan di dalam segala bahagian (juzuk) dan bahagian-bahagian malam dan siang.
Ya Allah untuk Mu segala pujian dengan taufik Mu, telah Engkau hadirkan aku akan kelepasan (keselamatan) dan telah Engkau jadikan aku dari Mu dalam daerah penjagaan dan aku sentiasa dalam limpahan nikmat-nikmat Mu dan berterusan nikmat-nikmat / anugerah-anugerah Mu, terkawal dengan Mu dalam penolakkan dan halangan, terjaga dengan Mu dalam keteguhan pertahan diriku. Ya Allah sesungguhnya aku memuji Mu, kerana Engkau tidak memberatkan aku (membeban) lebih dari keupayaanku dan Engkau tidak redha (restu) dari ku selain dari ketaatan ku dan Engkau telah meredhai aku dari ketaatanku pada Mu dan pengabdian Mu tanpa kekuasaan ku, dan kekurangan daya-upayaku dan kekuasaanku, Maka sesungguhnya Engkau Allah …..
Raja  yang benar yang tiada tuhan selain dari Mu. Engkau tiada hilang, dan tak kan terlindung dari Mu sesuatu yang hilang pun dan tidak akan tersembunyi dari Mu sesuatu pun yang bersembunyi dan tiada akan hilang dari Mu dalam kegelapan-kegelapan persembunyian (yang tersembunyi) suatu apa pun yang hilang, Hanya sanya, urusan Mu apabila Engkau menghendaki sesuatu, Engkau berkata padanya "jadilah" maka ianya pun jadi (1- Dibaca Surah Al Ihklas 3 x).  
Ya Allah, hanya untuk Mu/bagi Mu pujian-pujian. Pujian-pujian yang banyak sentiasa seperti mana Engkau memuji dengannya akan diri Mu sendiri, dan berlipat ganda lagi apa yang dipuji akan diri Mu dengannya oleh orang-orang yang memuji dan telah bertasbih dengannya akan di Kau oleh orang-orang yang bertasbih, dan diagungkan dengannya oleh orang-orang yang mengagungkan Engkau dan telah ditakbir akan di Kau dengannya oleh orang-orang yang bertakbir (mengucapkan Allahu Akbar), dan telah ditahlilkan (mengucapkan La ilaha llah) dengannya  akan di Kau oleh orang-orang yang bertahlil, dan telah disucikan di Kau dengannya oleh orang-orang yang mensucikan dan telah mengesakan Engkau dengannya oleh orang-orang yang mengesakan, dan telah diagungkan (besarkan) di Kau dengannya
oleh orang-orang yang mengagungkan dan telah diminta ampun dari Mu dengannya akan orang-orang yang meminta ampun sehingga jadilah …..
untuk Mu dari ku sahaja pada setiap kelipan mata dan kurang dari itu lagi. Seperti pujian semua orang–orang yang memuji dan pengesaan semua jenis orang yang mentauhidkan dan yang ikhlas, dan pensucian semua kelas/jenis orang-orang yang arif, dan kata pujian semua orang yang bertahlil dan berselawat/bersolat, dan bertasbih dan seperti mana apa yang Engkau ketahui akannya dan Engkau dipuji, dan dikasihi dan terhijab (terlindung) dari semua makhluk Mu, seluruh mereka, baik dari  haiwan-haiwan dan makhluk  dan alam semesta.
Wahai Tuhanku, aku memohon pada Mu dengan memohon dengan permohonan-permohonan milik Mu dan aku gemar/sangat ingin kepada Mu, dengan Mu dalam keberkatan-keberkatan yang telah Engkau pertuturkan aku dengannya, dari pujian Mu dan telah Engkau taufikkan aku baginya, dari kesyukuran Mu. Dan pengagunganku terhadap Mu. Alangkah mudahnya, apa-apa  yang telah Engkau taklifkan kepadaku dengannya, dari hak Mu, dan alangkah besarnya apa yang telah Engkau janjikan aku dengannya dari nikmat-nikmat Mu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar